Strømstøtte

Slik fungerer statens strømstøtteording for høye strømprisen

Ordningen startet desember 2021 og skal vare ut 2023. Kompensasjonsordningen skal dekke 80-90% av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh ekskl. mva i snitt for en måned. Med mva betyr dette en gjennomsnittlig månedspris på 87,50 øre/kWh.

I 2023 vil strømstøtten være 90% fra januar til og med mars, og fra oktober til og med desember. I de resterende måneden vil den være 80%. Regjeringen har foreslått at strømstøtten skal være 90% hele året og forlenges ut 2024. Dette er enda ikke vedtatt i Stortinget.

Det er ditt lokale nettselskap som håndterer strømstøtteordningen. Det er slik myndighetene har valgt å løse det.

Ordningen gjelder husholdninger og fritidsboliger hvor kunden har hatt folkeregistrert adresse.

Taket for kompensasjon er satt til 5000 kWh per måned, per strømmåler. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

NB! Beløpet blir trukket fra netteleien

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av denne.

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en strømregningn fra oss og en faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Strømstøtten vil komme som fratrekk på faktura for nettleie. Dersom du har penger til gode vil nettselskapet ditt utbetale disse til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din nettier.

Se hvilke nettselskaper vi har gjennomfakturering med.

Regjeringen foreslo på en pressekonferanse 15. februar 2023 flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger for å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Et av forslagene var at utbetaling av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time. Regjeringen skriver: Dette er en stor omlegging som må sendes på høring. Det vil ta tid for nettselskapene som administrerer ordningen å legge om sine systemer til å håndtere eventuelle endringer. Omleggingen vil derfor trolig først kunne gjelde fra 1. september.

Slik regnes strømstøtten ut

Vi har fem ulike prissoner for strøm i Norge. Ordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlig månedsprisen på strøm i sonen du bor i, og ikke den faktiske strømprisen time for time. Dersom du bor i et prisområde hvor gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre ekskl. mva på en måned, får du ikke strømstøtte.

Viktig info: Enkelt timer kan gjøre store utslag på strømregningen din

Siden støtteordningen per dags dato ikke tar hensyn til svingningen i spotprisen, vil det fortsatt være viktig å følge med på strømprisen time for time og unngå stort forbruk i timer med høy pris. Gjennomsnittprisen gjenspeiler ikke nødvendigvis de store svingningene.

Formel for støttesats ved 90% strømtøtte

(gj. Snitt områdepris – terskelpris) * komp. grad * mva
(gj. Snitt områdepris – 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Følg linken for å se støttesatsen måned for måned.

Slik er strømstøtten spesifisert på faktura

Det er ditt lokale nettselskap som håndterer strømstøtteordningen. Det vil si at støtten du får trekkes først fra på nettleien. Dersom strømstøtten overstiger den månedlige nettleien, vil sum nettleie være et minusbeløp. Dette blir deretter trukket fra selve kostnaden for strømforbruket ditt (spotpris x forbruk). Gjelder for deg som har gjennomfakturering. Strømstøttebeløpet blir altså ikke utbetalt til deg, men kommer som fratrekk slik at du får en lavere faktura.
Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil nettselskapet utbetale et eventuelt tilgodebeløp til din bankkonto. Dette er fordi du skal bruke beløpet til å dekke deler av strømregningen som da kommer uten strømstøtte.

Støttesatser

Se oversikt av støttesatser per måned for alle strømsoner i Norge.

Ofte stilte spørsmål

Se egen side for å finne Ofte stilte spørsmål.