Strømstøtte

Slik fungerer statens strømstøtteording for høye strømpriser

Ordningen startet desember 2021 og skal vare ut 2024.
Kompensasjonsordningen skal dekke 90% av strømprisen som overstiger 73 øre/kWh ekskl. mva. Med mva betyr dette en gjennomsnittlig månedspris på 91,25 øre/kWh.

I 2024 vil strømstøtten ha en kompensasjonsgrad på 90% og en terskelpris på 73 øre/kWh ekskl. mva.

Det er ditt lokale nettselskap som håndterer strømstøtteordningen. Det er slik myndighetene har valgt å løse det.

Ordningen gjelder husholdninger og fritidsboliger hvor kunden har hatt folkeregistrert adresse. Taket for kompensasjon er satt til 5000 kWh per måned, per strømmåler. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

NB! Beløpet blir trukket fra netteleien

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av denne.

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en strømregning fra oss og en faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Strømstøtten vil komme som fratrekk på faktura for nettleie. Dersom du har penger til gode vil nettselskapet ditt utbetale disse til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier.

Se hvilke nettselskaper vi har gjennomfakturering med.

Slik regnes strømstøtten ut

Vi har fem ulike prissoner for strøm i Norge. Ordningen tar utgangspunkt i strømprisen time for time i sonen du bor i. Dersom strømprisen i prisområdet hvor du bor ikke overstiger 73 øre ekskl. mva i en enkelttime, får du ikke strømstøtte.

Selv om strømstøtten tar bort de høyeste toppene, vil det fortsatt være variasjoner i strømprisen gjennom dagen det er viktig å ta hensyn til.

Formel for strømstøtte per time

(Spotpris – terskelpris) * komp. grad * mva
(Spotpris – 73 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

Slik er strømstøtten spesifisert på faktura

Det er ditt lokale nettselskap som håndterer strømstøtteordningen. Det vil si at støtten du får trekkes først fra på nettleien. Dersom strømstøtten overstiger den månedlige nettleien, vil sum nettleie være et minusbeløp. Dette blir deretter trukket fra selve kostnaden for strømforbruket ditt (spotpris x forbruk). Gjelder for deg som har gjennomfakturering. Strømstøttebeløpet blir altså ikke utbetalt til deg, men kommer som fratrekk slik at du får en lavere faktura.
Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil nettselskapet utbetale et eventuelt tilgodebeløp til din bankkonto. Dette er fordi du skal bruke beløpet til å dekke deler av strømregningen som da kommer uten strømstøtte.

Ofte stilte spørsmål

Se egen side for å finne Ofte stilte spørsmål.