Nettleie

I Norge må alle strømkunder betale for både nettleie og strøm.

  • Nettleie er prisen du må betale for å få fraktet strømmen gjennom nettet til boligen din. Dette betaler du til ditt lokale nettselskap (de som eier strømnettet der du bor). Det betyr at du som forbruker ikke har mulighet til å velge hvem du vil betale nettleie til. Det er bestemt av adressen din. Prisen på din nettleie finner du på ditt lokale nettselskaps sin nettside.
  • Strømmen er selve produktet. Du kan fritt velge hvilket strømselskap du ønsker å kjøpe strøm fra. Strømselskapet fakturerer deg for strømmen basert på forbruk og avtalt strømpris.

Ja, for de nettselskap vi har avtale om gjennomfakturering med får du alt samlet på en faktura fra oss. For de nettselskap vi ikke har gjennomfakturering med, vil du få en faktura for strømforbruket ditt fra oss og en faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap.

Nei. Nettselskapet som leverer strøm i området der du bor eier strømnettet. Du som forbruker har ikke mulighet til å velge hvilket nettselskap du skal ha, det er bestemt av adressen din.

Prisen på nettleie er ulik fra nettselskap til nettselskap. Sjekk nettsiden til ditt lokale nettselskap.

En bestemt pris du må betale per kWh, vises i øre/kWh. Kostnaden regnes ut ved å ta totalforbruk x pris. Prisen settes av nettselskapet og varierer derfor fra selskap til selskap. Flere nettselskap har en egen pris for dag og natt. Dette vil stå spesifisert på din faktura hvis det gjelder ditt nettselskap.

Statlige avgifter nettselskapet er pliktig å kreve inn. I energileddet ligger Forbruksavgift (elavgift) og enovaavgift. Enkelte nettselskap definerer disse avgiftene på egne linjer på fakturaen, mens andre har det bakt inn i energileddet slik som i dette eksempelet. Prisen på avgiftene er uansett lik hos alle nettselskap, da avgiftene er bestemt av staten.

Et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm i løpet av perioden. Nettselskapene har ulike måter å dele trinnene og prisene på. Sjekk nettsiden til ditt nettselskap for å se hva som gjelder for deg.

En døgnmaks er den timen du bruker mest strøm i løpet av en dag. Gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket kapasitetledd du havner på.