Strømstøtte

Strømstøtte tilbys til de som bor fast i fritidsbolig.

Det kommer an på hvilket nettselskap du har. Har vi avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskap får du en samlet faktura for strøm og nettleie, inkludert fratrekk for strømstøtte fra oss. Har du et annet nettselskap vil du motta en separat faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Strømstøtten vil bli trukket fra på faktura for nettleie. Overstiger strømstøtte nettleien, vil overskytende bli utbetalt til din konto.

Kompensasjonen fra staten kommer over nettleien og ikke strømregningen. Det er slik myndighetene har valgt å løse ordningen. Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap, får du en strømregning fra oss og en faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Strømstøtten vil komme som fratrekk på faktura for nettleie. Dersom du har penger til gode vil nettselskapet ditt utbetale disse til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier.

  • Dersom vi har gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil strømstøtte stå spesifisert på faktura fra oss. Du ser hvor mye du får i støtte under nettleiedelen.
  • Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil strømstøtte stå spesifisert på faktura for nettleie som du mottar fra ditt lokale nettselskap.
  • Alle strømkunder med Vibb+ abonnement får oversikt over hvor mye de får i strømstøtte måned for måned i appen.