Smartlading av elbil

Du får full oversikt over hvilke bilmodeller – og merker vi har integrasjon med.

Vi har integrasjon med følgende ladere: Easee, Zaptec, EO, EVBox, Wallbox og Charge Amps.

Har du 1 bil og 1 lader, må du velge om du ønsker å smartlade via bil eller lader.

Begge alternativene flytter ladingen til billigere timer for å spare penger. Forskjellen er at smartlading via bil dynamisk finner ladebehovet basert på informasjon fra bilen, mens via lader må du selv sette antall timer den maksimalt skal lade.

  • Har du opprettet ladeplan via laderen vil bilen lade inntil 5 minutter før den starter å følge definert ladeplan du har satt opp i appen.
  • Smartlader du via bilen vil bilen lade opptil 30 minutter til å begynne med, fordi den trenger å kalkulere og analysere hvor lang tid den trenger på å lade opp. Dette gjelder hver gang du kobler til lader og er felles for alle biler. Det er også slik at dersom det ikke er noe å spare i pris på å vente med lading, vil den fortsette å lade.

  • Det betyr at du kun trenger å koble bilen din appen og vi kan smartlade bilen din uavhengig hvilken ladeboks du har.
  • Vi kommuniserer med bilens API for å få informasjon til å optimalisere ladingen, samt sjekke om bilen befinner seg på en av de registrerte ladelokasjonene. Basert på din valgte avreisetid og strømprisen, lader vi bilen din på de billigste timene frem til avreise.

Det betyr at du skal legge til ladeboksen i appen. Siden vi ikke har direkte kommunikasjon med bilen din får vi ikke tilgang til info som f. eks batteristatus – og størrelse. Du må opprette en ladeplan med start – og sluttidspunkt for lading. Sett hvor mange av de billigste timene du ønsker å lade innenfor tidsrammen du har satt. En tommelfingerregel er å sette antall timer du normalt bruker på å full-lade bilen. Mer info finner du her (link til smartlading via lader)

Det kan være flere årsaker til dette. Som regel betyr det at vi trenger den tiden for å rekke å lade bilen til satt avreise tid. Andre årsaker kan være:

  • Bilen har for høy batteriprosent og ligger over maksimumterskel du har satt.
  • Bilen har for lav batteriprosent og ligger under minimumsterskel du har satt.
  • Det er ikke tilstrekkelig besparelse ved å flytte/utsette lading
  • Vi får ikke kontakt med bilen din pga. dårlig dekning (mobildekning) og/eller andre tekniske utfordringer. Medfører at vi ikke får stoppet bilen fra å lade.