Begreper

Dette betyr begrepene på strømregningen

På alle strømregningen er det spesifisert informasjon om ditt kundeforhold og din strømmåler. I tillegg til å forstå hva du betaler for, kan det være kjekt å vite hva de ulike begrepene du ser på fakturaene faktisk betyr

Avregning

Når både vi og nettselskapet ditt beregner hvor mye du skal betale, gjør vi en avregning. Denne avregningen er basert på strømforbruket ditt for perioden.

Avtalegiro

Automatisk betaling av faktura. Du må selv opprette en avtalegiro i nettbanken din for at fakturaen skal bli automatisk betaling

Betalingsfrist

Er et annet for forfallsdato. Betyr at denne datoen er siste frist for å betale faktura.
EnovaavgiftKommer over nettleien. Er en avgift nettselskapene er pålagt staten å kreve inn til Norges Energifond. Avgiften er på 1,25 øre/kWh inkludert mva.

Fakturadato

Forbruksavgift

Blir ofte kalt elavgiften og betales på all forbruk for elektrisk kraft. Er en statlig avgift nettselskapene krever inn på vegne av staten.

Forsinkelsesrente

Ved for sen betaling, betaling etter forfallsdato, kan det bli lagt til forsinkelsesrente eller forsinkelsesgebyr. Står spesifisert på faktura hva renten og gebyret ligger på.

Målernummer

Et serienummer som står på strømmåleren din. Det er kombinasjonen av målernummer og adresse som gjør at vi er sikker på at vi leverer strøm til rett bolig.

MålepunktID

Et identifikasjonsnummer til din strømmåler. I motsetning til målernummeret er målepunktID unikt og består av 18 sifre. De 10 første sifrene er alltid 7070575000 og de siste 8 er ditt unike nummer. Dette beskriver det elektriske anlegget strømmåleren er knyttet til. Nummeret på strømregningen din eller på min side hos nettselskapet ditt.

Målepunktadresse

Adressen strømmåleren er knyttet til.

Periode

Datoen de ulike utgiftene på fakturaen er knyttet til.

Pris

Viser hvilken pris som er gjelden for forbruk, påslag, nettleie og eventuelt andre elementer.

Påslag

Et pristillegg strømleverandører kan velge å legge på toppen av spotprisen. Oppgis ofte i øre/kWh. Vibb har 0 øre påslag.